Kráter Jezero na Marsu byl určitě jezerem a byl plný organického materiálu

Data z prvních 208 marsovských dnů sondy Perseverance poskytla řadu informací o kráteru Jezero, kde rover NASA přistál v únoru 2021.

Kráter byl považován za starobylé jezero a nejnovější výzkumy to drtivě a jednoznačně potvrdily. A navíc analýza ukázala, že v těchto vodách byly hojně zastoupeny organické molekuly. Jedná se o zajímavý nález v rámci pátrání po dávném životě na Marsu.

Organické molekuly nejsou důkazem, že na Rudé planetě někdy existoval život, ale jejich nález zvyšuje pravděpodobnost, že život na Marsu byl možný. V sérii prací týmy pracující se sadou přístrojů Perseverance nalezly na dně kráteru Jezero vyvřelé horniny. Ty vznikly z magmatu, které buď souvisí s vulkanismem, nebo s dopady asteroidů. A tyto horniny mají všechny znaky toho, že byly několikrát pozměněny vodou.

„Vypadá to, že kráter Jezero je skutečně tím, co jsme předpokládali na základě orbitálního snímkování. Asi před třemi/třemi a půl miliardami let zde bývalo jezero. A to je pro nás samozřejmě opravdu vzrušující, protože tekutá voda na Marsu před 3 miliardami let byla přibližně ve stejné době, kdy se na Zemi vyvinul život. Vyvstává tedy otázka, zda tato voda na Marsu obsahovala také stavební kameny pro život?“ řekl IFLScience spoluautor studie doktor Joseph Razzell Hollis z Přírodovědného muzea v Londýně.

Hollis a spoluautorka doktorka Eva Schellerová použili ke zkoumání hornin v kráteru Jezero data z přístroje SHERLOC. Přístroj dokázal detekovat fluorescenci specifických organických sloučenin ve studovaných horninách bohatých na olivín.

„Ty by potenciálně mohly být stavebními kameny života, ale jistotu budeme mít až po podrobnější analýze těchto vzorků. A to je důvod, proč mise Perseverance vzorky schraňuje. Odebírá tedy vzorky nalezených hornin a ukládá je do speciálních vzorkovnic,“ vysvětlil doktor Hollis pro IFLScience.

Zkumavky budou následně shromážděny a dopraveny na Zemi v rámci mise Mars Sample Return, aby mohly být podrobně prozkoumány, což by na Marsu nebylo možné. Práce na Zemi umožní lépe pochopit původ molekul a zjistit, zda mohou být důkazem života.

Objev organických molekul na dně kráteru Jezero, a to zejména uvnitř vyvřelých hornin, je vzrušující i z jiného důvodu. Curiosity našla podobné sloučeniny v sedimentárních horninách v kráteru Gale. Nález organických látek ve dvou velmi odlišných prostředích na Marsu silně naznačuje, že tyto organické molekuly byly běžné.

„Pokud hledáte nejlepší možnou šanci na vývoj života, potřebujete přítomnost těchto složek. Pokud bychom je vždy našli pouze na jednom místě, pak by to naznačovalo, že existovala pouze jedna šance, že se život vyvinul. Jejich nález všude na Marsu naznačuje, že celá planeta mohla potenciálně ukrývat složky pro život. Jde jen o to, zda jsme měli štěstí a tyto složky se náhodou uspořádaly správným způsobem tak, aby začaly tvořit něco, co by se nakonec mohlo stát živou bytostí,“ řekl doktor Hollis.

Perseverance již několik měsíců zkoumá deltu řeky, která pravděpodobně kdysi přiváděla vodu a sedimenty do kráteru Jezero. Vědci se domnívají, že se jedná o důležitou oblast pro objevení organického materiálu. Vzhledem k tomu, jak bohatý na tyto sloučeniny kráter byl, může být současná práce ještě převratnější.

Práce vedená Shellerem a Hollisem byla publikována v časopise Science. Další dva články s doplňujícími výsledky jsou publikovány v Science Advances, zde a zde.

Zdroj: thenationupdate.com, iflscience.com