Mají psi noční vidění? Jak dobře jsou schopni vidět ve tmě?

I když je snadné si myslet, že chlupatí přátelé člověka vidí svět stejně jako lidé, není tomu tak. Podle Amerického kynologického klubu je škála barev, které psi vidí, ve srovnání s většinou lidí menší.

Psi navíc dokáží rozpoznat pouze bližší věci. Vnímání psů je ve srovnání s lidmi také horší. Psi však předčí člověka, pokud jde o vidění ve tmě nebo v noci. Pochopení psího nočního vidění má původ ve vývoji divokých psovitých šelem. Tito psovití byli aktivní především za svítání a za soumraku. Aby mohli úspěšně chytat a lovit potravu, museli být tito tvorové schopni vnímat pohyb i při slabém osvětlení. S vývojem psů v průběhu času si tyto výhody nočního vidění zachovali a zároveň se přizpůsobili funkcím denního světla.

Americký kynologický klub uvádí, jak psi dokáží vidět světlo a pohyb za tmy a dalších okolností slabého osvětlení. Přestože v tom hraje roli několik světločivných tyčinek v jejich sítnici, jejich tapetum lucidum je jejich hlavní zbraní pro takovou funkci. Tato speciální vrstva odráží vstupující světlo a umožňuje sítnici takové světlo registrovat. Zvyšuje a zvětšuje tak zrakovou citlivost při slabém osvětlení.

Jak vypadá noční vidění psa?

I když psi v noci vidí dobře, v příručce Merck Veterinary Manual se uvádí, že psi nejsou schopni rozlišit složité detaily tak dobře jako lidé.

Přesto je znalost fungování psího zraku důležitá při chovu a výcviku pracovních psů pro specifické funkce. Vodicí psi by například potřebovali příkladné periferní vidění, aby mohli chránit své partnery.

Jak dobré je noční vidění psa?

Jak již bylo zmíněno, psi dokáží zachytit světlo a pohyb za špatného osvětlení a ve tmě. V tomto smyslu jsou lepší než lidé.

Kromě toho však Americký kynologický klub upozorňuje také na to, jak jejich schopnosti nočního vidění ovlivňuje FFF neboli Flicker Fusion Frequency. Tato FF označuje rychlost, s jakou jsou světelné snímky s intervaly vnímány jako souvislý a stálý obraz. Čím vyšší je rychlost pohybu zvířete v jeho prostředí, tím vyšší je FFF.

Ve srovnání s lidmi mají psi vyšší FFF. Proto se televizor, který pro člověka zobrazuje nepřetržitý pohyb, může psovi jevit jako blikající. Takto zvýšená schopnost vidět blikající světla však umožňuje psům vysledovat nepatrnou aktivitu ve tmě.

Jaké barvy vidí psi ve tmě?

Psi ve srovnání s lidmi obecně vidí málo barev. Americký kynologický klub také uvádí, že tito tvorové dokáží rozeznat modrou, žlutou a jejich kombinace. Nevidí však žádnou zelenou a červenou barvu. Tato barevná omezení jsou však kompenzována schopností nočního vidění těchto tvorů.

Zdroj: akc.org, redakce