Pokud dinosauři obývali celou planetu, proč nenacházíme jejich kosti všude?

Čas od času si nějaký konspirační teoretik položí otázku: „Kdyby dinosauři skutečně existovali, nebyly by jejich kosti všude?“.

Je to sice zvláštní kritické myšlení, když nebereme v úvahu všechny důkazy, které máme o existenci dinosaurů, protože jsme nenašli ještě více důkazů o jejich přítomnosti, ale přesto je to zábavná otázka, na kterou už bylo mnohokrát odpovězeno každému, kdo se před natáčením videa podívá na Google.

Zkameněliny dinosaurů byly nalezeny na všech kontinentech, ale jejich rozmístění není rovnoměrné. Toto není způsobeno žádným spiknutím, ale spíše vzácností zkamenělin a specifickými podmínkami, za kterých vznikají.

Aby zvíře mohlo zkamenět, musí být po smrti pohřbeno sedimentem a následně překryto dalšími vrstvami sedimentu, které jej stlačí a promění v horninu. Během tohoto procesu pronikají do kostí minerály a mění je v kámen.

Tento proces vyžaduje nahromadění sedimentů na povrchu mrtvého zvířete, což vysvětluje, proč se většina zkamenělin nachází v mořích, kde může tělo být vyplaveno pískem a bahnem.

Dinosauři, kteří zemřeli nad zemí, se zřídka zkamení. Většina dinosauřích fosilií, které byly nalezeny, pochází ze zvířat, která žila v blízkosti jezer a řek. Je frustrující, že kvůli způsobu vzniku zkamenělin pravděpodobně existuje mnoho druhů dinosaurů, které nikdy nebudeme moci objevit.

Dinosauři, kteří žili v džungli nebo v horách, jsou málo známí, protože je nepravděpodobné, že by se v takovém prostředí vytvořily fosilie. Existuje mnoho neznámých druhů dinosaurů a máme jen málo informací o jejich adaptacích.

Zdroj: IFLScience, PNAS, redakce