Proč Měsíc někdy vypadá větší? Vysvětlení dvou teorií

Možná jste si všimli, že Měsíc vypadá mnohem větší u obzoru než vysoko na obloze. Proč někdy Měsíc vypadá větší? Může to být fyzikální jev způsobený lomem světla?

Ne, není to fyzikální jev, který způsobuje, že se tato přirozená družice Země jeví jinak. Někdy se říká, že to může být způsobeno lomem světla v atmosféře.

Ačkoli však tento fyzikální mechanismus přesměrování světelných vln při jejich přechodu z jednoho prostředí do druhého existuje, atmosférická refrakce není natolik silná, aby způsobila růst takové velikosti. Skutečná odpověď vás možná překvapí.

Opravdu někdy Měsíc vypadá větší?

Ano, Měsíc se někdy může zdát větší a je to známý jev. Obvykle si lidé této změny všimnou, když je Měsíc blízko obzoru, ne když je vysoko na obloze.

Ačkoli se to tak zdá, ve skutečnosti se jeho velikost nemění. Skutečná velikost Měsíce zůstává stejná bez ohledu na jeho polohu na obloze. Proč to tedy čas od času vidíme jinak?

Proč se Měsíc někdy zdá větší?

Ve skutečnosti se jedná o psychologický jev. Kdybyste vyfotili Měsíc v různých výškách nad obzorem, zjistili byste, že je stejně velký. Můžete také sevřít ruku v pěst a dívat se skrz ni. Měsíc se bude zdát menší.

Zajímavé je, že vědci neznají jednoznačnou odpověď na otázku, proč nás mozek klame, když vidíme různé velikosti stejného nebeského objektu.

Vysvětlení dvou teorií

Existují dvě hlavní teorie vysvětlující tuto iluzi. Podle jedné z teorií tento jev pravděpodobně souvisí s mechanismem, který vytváří každodenní vnímání velikosti a vzdálenosti.

Obvykle se při pohybu pevných objektů v hloubce úhlová velikost světelného obrazu stimulujícího naše oči zvětšuje nebo zmenšuje. Náš mozek je uzpůsoben k tomu, aby tuto změnu světelného podnětu automaticky převedl na změnu vnímání velikosti objektu.

Tento mechanismus však musí fungovat v neobvyklé situaci, kdy je Měsíc blízko obzoru. Blízkost horizontu způsobuje, že se nám Měsíc jeví relativně blízko. Zdá se, že se mění jeho poloha v hloubce, ale světelný podnět zůstává konstantní. Mechanismus vnímání velikosti a vzdálenosti tak mění vnímanou velikost Měsíce a způsobuje, že se jeví jako velký.

Jiná teorie říká, že když je Měsíc blízko obzoru, je často srovnáván s objekty v popředí, jako jsou stromy, budovy a další objekty, takže se zdá být větší. Kromě toho mozek zpracovává Měsíc jako vzdálenější objekt, když je vysoko na obloze, což také přispívá k iluzi.

Proč se Měsíc někdy zdá větší? Odpověď je jednoduchá: tuto iluzi způsobuje vaše psychika – a váš mozek. Skutečná velikost přirozeného satelitu Země zůstává stejná, ale když je Měsíc blízko horizontu, vnímáme ho jinak.

Zdroj: NASA, How Stuff Works, redakce