Rover Curiosity na Marsu vyvrtal díru a pořídil snímek z této akce

Rover NASA Curiosity vyvrtal díru v Mamutích jezerech pomocí přístroje Mars Hand Lens Imager (MAHLI), který je umístěn na věžičce na konci robotického ramene, a poté pořídil tento snímek.

Před odjezdem využije NASA toho, že během vrtání zaparkovala na stejném místě, aby sledovala případné změny v bezprostředním okolí a znovu nasnímala několik oblastí, které dříve několikrát zachytila kamera Mastcam.

Vyvrtání otvoru je pouze prvním krokem. Poté musí rentgenový spektrometr alfa částic roveru shromáždit data. Za tímto účelem přístroj očistí a vyhladí povrch a poté se provede odečet. Poté tým rozhodne, zda bude malý vzorek toho, co bylo vyvrtáno, dodán do rentgenového difrakčního přístroje roveru pro chemii a mineralogii (CheMin).

„V této bezprostřední oblasti máme také poslední šanci pro kamery ChemCam a Mastcam. Pomocí kamery ChemCam získáme pasivní spektra prachového materiálu z Mamutího jezera v okolí vrtu (v předchozím plánu jsme shromáždili data APXS a snímky drobného materiálu z vrtu MAHLI) a pomocí metody LIBS tmavěji zbarvený cíl „Zumwalt Meadow,“ uvedla vědecká redakce NASA.

Zdroje článku:

  • O události jsme se dozvěděli z webu:
    NASA
  • Další zdroje:
    Astronomy

Článek může obsahovat dodatečné informace od redakce.