Rover NASA Perseverance již několik měsíců vozí ve svém kole kámen

Rover Perseverance má již čtyři měsíce u sebe „kamenného mazlíčka“. Ten byl objeven již na sol 341, tedy před 100 soly na začátku února.

Tehdy se kámen dostal do levého předního kola vozítka a od té doby se s ním veze na 8,5 km dlouhé cestě. Kámen naštěstí nezpůsobil na kole žádné poškození, ale byl několikrát spatřen na snímcích pořízených levou kamerou Hazcam.

Cesta začala v rámci kampaně NASA Crater Floor Campaign, kde rover prozkoumal horniny z útvaru Máaz, který je podle vědců tvořen lávovými proudy. Poté se vydalo zpět na sever přes místo přistání Octavia E. Butler, než zamířilo na západ a projelo kolem velkolepých pozůstatků bývalé rozlohy delty „Kodiak“. Nyní se účastní kampaně Delta Front.

Kde by mohla skončit cesta tohoto kamene? Je možné, že by mohl vypadnout na některém místě našeho budoucího výstupu na okraj kráteru. Pokud se tak stane, dopadne mezi horniny, u nichž očekáváme, že se od sebe budou velmi lišit“, řekla Eleni Ravanisová, studentská spolupracovnice na University of Hawaiʻi at Mānoa.

„Jak tento týden vtipkoval jeden z členů našeho týmu, mohli bychom zmást budoucího geologa Marsu, který ji najde na jiném místě, než je obvyklé!“, řekla Ravanisová.

Zdroj: mars.nasa.gov