SAWSense využívá akustické vlny k přeměně běžných povrchů na vysoce přesná vstupní zařízení

Výzkumníci z Michiganské univerzity představili systém SAWSense, který dokáže proměnit téměř jakýkoli povrch ve vysoce přesné vstupní zařízení, jak uvádí server New Atlas.

V podstatě využívá technologii nových mikrofonů s kostním vedením, tzv. jednotek pro snímání hlasu (VPU), které detekují pouze ty akustické vlny, které se šíří podél povrchu objektů. To znamená, že může pracovat v hlučném prostředí, podél zvláštně tvarovaných předmětů, jako jsou hračky a ruce, a také na měkkých látkách.

Systém je schopen rozpoznat různé vstupy, včetně klepnutí, škrábnutí a přejetí prstem, a to s přesností 97 %. V jednom testu byl místo trackpadu notebooku použit normální stůl. Ať už se jedná o poklepání, přejetí prstem nebo jiná gesta, tyto akce vysílají akustické vlny podél povrchu materiálů. Systém SAWSense pak tyto vlny klasifikuje pomocí strojového učení, aby všechny dotyky převedl na sadu hmatových vstupů.

„Jednotky VPU dobře snímají činnosti a události, které se odehrávají v přesně vymezené oblasti. To umožňuje využívat funkce, které s sebou přináší chytrý objekt, aniž by se musely obávat o soukromí, jako je tomu například u standardního mikrofonu, který snímá celou místnost,“ uvedl Yasha Iravantchi, doktorand počítačové vědy a inženýrství na U-M.

Zdroj: newatlas.com, redakce