Studie ukazuje, že nová léčba snižuje růst nádorů u myší

Vědci z Karolinska Institutet úspěšně aplikovali cílenou léčbu rakoviny prostřednictvím malých membránových bublinek, které naše buňky používají ke komunikaci.

Nová studie zveřejněná v časopise Nature Biomedical Engineering ukazuje, že tato léčba snižuje růst nádorů a zlepšuje přežití u myší.

Když naše buňky komunikují, vysílají malé membránové bubliny známé jako extracelulární vezikuly, které obsahují různé signální molekuly. Zájem o tyto malé bublinky v poslední době vzrostl, protože by mohly být využity k dodávání léků.

Protilátky vyhledávají nádory

Vědci z Karolinska Institutet nyní vytvořili cílenou léčbu rakoviny tím, že do těchto bublinek vložili chemoterapeutické léčivo a na jejich povrch připojili protilátky proti nádorům.

Protilátky působí nejen na nádorové buňky, ale také jako forma imunoterapie, což vede ke zvýšení léčebného účinku. Léčba snížila růst nádorů a zlepšila přežití při injekčním podání myším s rakovinou prsu nebo melanomem.

„Připojením různých protilátek k extracelulárním vezikulám je můžeme zacílit prakticky na jakoukoli tkáň a můžeme do nich vložit i jiné typy léků,“ říká Oscar Wiklander, lékař a výzkumný pracovník na oddělení laboratorní medicíny Karolinska Institutet.

„Léčba má tedy potenciál být použita i proti jiným onemocněním a dalším typům rakoviny,“ dodal.

Účinnější léčba a méně vedlejších účinků

Doufáme, že nová léčba bude ve srovnání se současnými léčebnými strategiemi specifičtější a účinnější při likvidaci nádorových buněk, aniž by zasáhla zdravou tkáň. Vědci plánují zkoumat, zda různé kombinace protilátek a léků mohou léčbu dále zlepšit.

„Chceme mimo jiné prozkoumat možnost podávání mRNA jako protinádorového léku,“ říká autor studie Samir EL Andaloussi, profesor na oddělení laboratorní medicíny Karolinska Institutet.

„Doufáme, že to nakonec povede k nové léčebné platformě, která může zlepšit účinnost léčby a snížit vedlejší účinky u obtížně léčitelných onemocnění, zejména rakoviny.“

Zdroje článku:

Článek může obsahovat dodatečné informace od redakce.