Vědci vyřešili záhadu obrovského otvoru v antarktickém mořském ledu

Vědci objevili chybějící kousek skládačky, který stojí za vzácnou trhlinou v mořském ledu kolem Antarktidy, k níž došlo během zimy 2016 a 2017.

Studie publikovaná v časopise Science Advances odhalila proces vzniku a přetrvání polynie v Antarktidě, konkrétně v oblasti nazvané Maud Rise. Tým vědců zjistil, že polynie vznikla díky složitým interakcím mezi větrem, oceánskými proudy a geografií oceánského dna. Tato interakce přenáší teplo a sůl směrem k hladině.

V Antarktidě v zimě celý povrch oceánu zamrzá a mořský led pokrývá rozsáhlou oblast. V pobřežních oblastech se každoročně vytvářejí otvory v mořském ledu, které jsou způsobeny silnými pobřežními větry.

Tyto větry odnášejí led a odhalují mořskou vodu pod ním. Vzácněji se tyto otvory vytvářejí nad otevřeným oceánem, v místech, která jsou mnoho kilometrů od pobřeží a kde je moře velmi hluboké.

Aditya Narayanan, postdoktorand na Southamptonské univerzitě, vysvětlil, že polynie Maud Rise byla objevena v 70. letech 20. století a tehdy se předpokládalo, že se jedná o každoroční jev. Nicméně, od té doby se objevuje jen občas a v krátkých intervalech.

Rok 2017 přinesl výjimečnou a dlouhotrvající polynii ve Weddellově moři, což byl první takový případ od 70. let. Zesílení kruhového oceánského proudu kolem tohoto moře mělo vliv na vertikální promíchání soli a tepla do povrchové vody. Tání mořského ledu vede k osvěžení povrchové vody, ale aby se polynie udržela, potřebuje další přísun soli.

Fabien Roquet, profesor fyzikální oceánografie na Göteborské univerzitě, vysvětlil, že tento vzestupný proud pomáhá vysvětlit tání mořského ledu, ale další přísun soli je nezbytný pro udržení polynie.

Výzkumníci z University of Southampton a Kalifornské univerzity v San Diegu použili různé metody, včetně dálkového snímání, pozorování z autonomních plováků a sledování označených mořských savců, aby zjistili, jakým způsobem se sůl a teplo přenášejí v oblasti Maud Rise v jihovýchodním pobřeží Antarktidy.

Zjistili, že turbulentní víry ve vodě přenášejí sůl na vrchol mořské hory a proces nazvaný Ekmanův transport přesouvá sůl na severní okraj Maud Rise. Tento proces je důležitý pro udržení rovnováhy soli a pro míchání soli a tepla směrem k povrchové vodě.

Polynie, které se v této oblasti vytvářejí, mají velký vliv na přenos tepla a uhlíku mezi oceánem a atmosférou. Voda v polyniích zde může zůstat několik let po svém vzniku a ovlivňovat proudění vody a přenos tepla. Tyto poznatky přispívají k lepšímu porozumění globálnímu oceánskému systému a jeho vlivu na klima.

Některé ze stejných procesů, které se podílely na vzniku polynie Maud Rise, jako je příliv hluboké a slané vody, jsou také příčinou všeobecného úbytku mořského ledu v Jižním oceánu.

Zdroj: University of Southampton, Technology, redakce