Záhadná chybějící složka v oblacích Venuše byla odhalena

Z čeho se skládají mraky na Venuši? Vědci vědí, že je tvořena hlavně kapičkami kyseliny sírové a trochou vody, chlóru a železa. Jejich koncentrace se mění s výškou v husté a nehostinné atmosféře Venuše. Dosud se jim však nepodařilo identifikovat chybějící složku, která by vysvětlila skvrny a pruhy v mracích, viditelné pouze v UV oblasti.

V nové studii publikované v časopise Science Advances vědci z Cambridgeské univerzity syntetizovali sulfátové minerály obsahující železo, které jsou v drsných chemických podmínkách v mracích Venuše stabilní. Spektroskopická analýza odhalila, že kombinace dvou minerálů, romboklasu a kyselého síranu železitého, může vysvětlit záhadný UV absorpční rys na naší sousední planetě.

Na základě atmosférické chemie Venuše tým syntetizoval několik síranových minerálů obsahujících železo v laboratoři vodní geochemie na katedře věd o Zemi (Department of Earth Sciences).

Suspendováním syntetických materiálů v různých koncentracích kyseliny sírové a sledováním chemických a mineralogických změn tým zúžil okruh kandidátních minerálů na romboklas a kyselý síran železitý, jejichž spektroskopické vlastnosti zkoumal pod světelnými zdroji speciálně navrženými tak, aby napodobovaly spektrum slunečních erupcí.

Na výzkumu spolupracovala fotochemická laboratoř na Harvardu, která poskytla měření UV absorpčních vzorců železitého železa v extrémně kyselých podmínkách ve snaze napodobit ještě extrémnější Venušiny mraky.

Zdroj: Cambridgeská univerzita, Nanowerk, redakce