Po objevu 12 nových měsíců má Jupiter více měsíců než kterákoli jiná planeta

Největší planeta Sluneční soustavy je nyní oficiálně místním „velkým zvířetem“, co se týče sběru měsíců. Na oběžné dráze kolem Jupiteru se objevil tucet nových satelitů, jak uvádí server NBC News.

Přidáním těchto 12 dosud neznámých měsíců se celkový počet měsíců plynného obra zvýšil na 92, čímž předstihl působivou zásobu 83 obíhajících těles u Saturnu. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že obě planety doprovází ještě více měsíců, přesto je pro astronomy odhalení těchto miniaturních nebeských těles značnou výzvou. Ty, které jsou natolik malé, že dosud unikaly odhalení, lze pravděpodobně spatřit pouze pomocí extrémně výkonných dalekohledů, které nemají dostatečně široké zorné pole, aby obsáhly celou joviánskou soustavu, zatímco extrémní oslnění, které vydává Jupiter, situaci jen komplikuje.

Doktor Scott Sheppard se těmito obtížemi nenechal vyvést z míry a posledních několik let strávil sledováním oběžných drah 12 nových měsíců, které nyní zveřejnilo Centrum pro malé planety (Minor Planet Center, MPC). Předchozí várka joviánských měsíců rovněž objevená Sheppardem byla zveřejněna již v roce 2018.

Z tuctu nových satelitů se devět nachází mezi vzdálenými shluky měsíců, které obíhají kolem Jupiteru retrográdně, což znamená, že krouží kolem planety v opačném směru než vnitřní měsíce. Všechny tyto malé objekty potřebují k dokončení jednoho oběhu nejméně 550 dní.

Zbývající tři měsíce byly objeveny v rámci skupin prográdních satelitů, které leží mezi velkými, blízkými galileovskými měsíci a vzdálenými retrográdními objekty. Dva se nacházejí ve skupině Himalia, která obíhá kolem Jupiteru ve vzdálenosti 11 až 12 milionů kilometrů, druhý patří do skupiny Carpo, která se nachází asi 17 milionů kilometrů od planety.

Všech 12 nových Jupiterových satelitů potřebuje k dokončení oběhu více než 340 dní a jsou příliš malé na to, aby si zasloužily oficiální název. Předpokládá se, že tyto mini měsíce jsou pozůstatky mnohem větších satelitů, které se před miliony let rozpadly po srážce s jiným objektem.

Ačkoli astronomové nedokážou přesně říci, co to bylo, co se do těchto dávných měsíců roztříštilo, Sheppardovy objevy z roku 2018 obsahovaly vodítko v podobě neobvyklého měsíce s názvem Valetudo. Valetudo se vymyká joviánskému trendu a pohybuje se postupně, přestože jeho dráha protíná dráhy vzdálených retrográdních měsíců.

Člověk nemusí být génius, aby přišel na to, že plavání proti proudu zvyšuje šanci, že do někoho narazí, a někteří astronomové proto spekulují, že Valetudo může být pozůstatkem většího objektu, který kdysi jako demoliční koule protrhl shluky retrográdních Jupiterových měsíců.

Zdroj: nbcnews.com, redakce