Šimpanzi byli poprvé spatřeni, jak používají lidskou bojovou taktiku

V lesích západní Afriky se šimpanzi chovají způsobem, který dosud nebyl pozorován. Šimpanzi se takticky přesouvají do vyšších poloh, aby měli lepší výhled a mohli shromažďovat informace, a sledují tak konkurenční tlupy. Na základě těchto „průzkumných informací“ se pak rozhodují o svých dalších krocích.

Fascinující chování bylo zdokumentováno v národním parku Taï na Pobřeží slonoviny během tříleté studie Cambridgeské univerzity a Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii. Tým shromáždil údaje GPS a více než 21 000 hodin stopování dvou sousedících skupin šimpanzů, které zahrnovaly celkem 58 lidoopů.

Území těchto dvou skupin šimpanzů spolu hraničí a často jsou nuceni soupeřit o zdroje, což může vyústit v násilí. Pozorování výzkumníků ukázala, že šimpanzi pravidelně obchází hranice, aby si potvrdili své volně vymezené území.

Společným tématem těchto hlídek je, že šimpanzi při pohybu směrem k hranicím, kde obvykle dochází ke konfliktům, vystupují do vyšších, kopcovitějších oblastí. Při návratu na své území se však těmto kopcům vyhýbají a volí jednodušší a rovnější cestu.

Další kroky šimpanzů se pak zřejmě řídily informacemi získanými z kopce. Po obhlídce soupeřů se pravděpodobnost postupu na nepřátelské území zvýšila ze 40 %, když byli soupeři vzdáleni 500 metrů, na 50 %, když byli vzdáleni 1 000 metrů, na 60 %, když byli vzdáleni 3 000 metrů.

Vědci tvrdí, že toto chování nejen ukazuje kognitivní schopnosti našich nejbližších žijících příbuzných, ale mohlo by dokonce poukázat na počátky lidského válčení.

Zdroj: Independent, Live Science, redakce