Sonda Solar Orbiter zachytila fascinující video Merkuru, když prolétal kolem Slunce

Sonda Solar Orbiter použila k zachycení průletu Merkuru kolem Slunce zařízení EUI (Extreme Ultraviolet Imager), jak uvádí server Space.

Planeta se objevuje těsně po opuštění disku a jako silueta před plynnými strukturami v atmosféře Slunce. Jeho přístroj SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) rozděluje světlo ze Slunce na jednotlivé barvy, aby izoloval světlo z různých atomů v jeho spodní atmosféře.

Jak mohou tranzity pomoci astronomům? Pomáhají najít planety u jiných hvězd. Při průletu planety kolem hvězdy je její jasný povrch částečně zakryt siluetou planety, což vede k mírnému ztmavnutí. Studiem tohoto opakujícího se vzoru jsou astronomové schopni vypočítat velikost planety a její dráhu.

„Nejde jen o pozorování Merkuru prolétajícího před Sluncem, ale i o pozorování různých vrstev atmosféry,“ řekl Miho Janvier z francouzského Institutu astrofyziky, zástupce vědeckého pracovníka projektu SPICE, který je v současné době vyslán do ESA.

Zdroj: space.com, redakce