Studie ukazuje, kdy je největší pravděpodobnost, že vás někdo ve vztahu podvede

Možná jste už slyšeli o manželských párech, u kterých se objevuje „sedmileté svědění“. Jak uvádí server IFLScience, tento termín naznačuje, že kolem sedmi let manželství se lidé od sebe více vzdalují, protože jejich štěstí a spokojenost ve vztahu začínají klesat a touha odejít je silnější. Podle výzkumu může být na této myšlence něco pravdy.

Výzkumný tým z Izraele se zabýval důvody, proč lidé, kteří byli v pokušení podvádět, dokázali odolat. Jak uvádí časopis Journal of Sex Research, podařilo se jim určit dobu, kdy jsou lidé v manželství nejvíce ohroženi nevěrou. Jejich zjištění odhalila, že u žen je časové okno, kdy je větší pravděpodobnost, že svého partnera podvedou, mezi šesti a deseti lety. Studie však také ukázala, že pokud jde o muže podvádějící v heterosexuálních manželstvích, ti byli nejčastěji nevěrní po 11 letech, což ukazuje, že ani oni nejsou žádní andílci.

Aby výzkumníci dospěli k těmto zjištěním, požádali 423 účastníků, aby odpověděli na dotazník, v němž hodnotili důležitost 29 různých důvodů, proč se nevěře vyhnout a proč jí odolat, a také aby uvedli, jaká je pravděpodobnost, že by podváděli, kdyby se jim naskytla příležitost. Z výzkumu vyplynulo, že těch, kteří se dotazníku zúčastnili, existuje řada důvodů, proč se nevěře brání, většinou se jednalo o jejich morální kompas a strach z toho, že budou svobodní.

Již v roce 2017 provedla společnost Superdrug Online Doctor průzkum mezi více než 2 000 Američany a Evropany, aby zjistila, proč muži a ženy podvádějí. Zajímavé je, že důvody číslo jedna byly pro heterosexuální muže i ženy na obou stranách Atlantiku stejné.

U Američanek i Evropanek byl na prvním místě pocit, že jim partner nevěrník nevěnuje dostatečnou pozornost. U amerických i evropských mužů bylo hlavním důvodem to, že druhá osoba je „opravdu sexy“.

Zdroj: iflscience.com, redakce