Teleskop Jamese Webba spatřil neuvěřitelně slabé „přízračné“ světlo vyzařované mezi galaxiemi

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) pozoroval intraclusterové světlo (ICL), velmi slabé záření, které produkují hvězdy vytržené ze svých galaxií při interakci vesmírných ostrovů uvnitř hvězdokupy.

Podle serveru Mirage News má spatření tohoto světla velký význam nejen pro pochopení vývoje galaxií a kup galaxií, ale také pro záhadu, která má zásadní význam pro celé naše chápání vesmíru.

Snímek hvězdokupy SMACS-J0723.3-7327 pořízený pomocí JWST v hlubokém poli byl prvním publikovaným vědeckým pozorováním z této kosmické observatoře. Jeho ostrost je neuvěřitelná a je dvakrát hlubší než to, co můžeme vidět pomocí Hubbleova teleskopu. Vzhledem k tomu, že JWST vidí vesmír v infračerveném světle, umožňují pozorování studovat i mnohem vzdálenější galaxie.

Jak se vesmír rozpíná, světlo vzdálených galaxií se „natahuje“ a posouvá k červenějším vlnovým délkám v jevu podobném dopplerovu posunu, který můžeme slyšet například z projíždějící sanitky, kdy se výška tónu mění podle toho, zda se k vám blíží, nebo se od vás vzdaluje.

„V této studii ukazujeme velký potenciál JWST pro pozorování objektu, který je velmi slabý,“ uvedla Mireia Montesová, první autorka publikace, v prohlášení Instituto de Astrofísica de Canarias. „To nám umožní studovat kupy galaxií, které jsou mnohem dále a mnohem podrobněji.“

I když je JWST skvělý, toto světlo je stále extrémně slabé a galaxie v kupě jsou extrémně světlé, takže úkol není splněn pouze pozorováním. Vyžaduje také techniky pro analýzu pozorování tak, aby bylo možné emise izolovat od jasnějších zdrojů na snímku. Získaná data vykreslují obraz toho, jak se kupa galaxií vyvíjí.

„Analýzou tohoto rozptýleného světla jsme zjistili, že vnitřní části kupy vznikají splynutím masivních galaxií, zatímco vnější části jsou důsledkem akrece galaxií podobných naší Mléčné dráze,“ vysvětlila Montesová.

Vývoj galaxií zde však není jediným rozhodujícím faktorem. Naše nejlepší chápání vesmíru vyžaduje přítomnost neviditelné (a stále hypotetické) látky známé jako temná hmota, která interaguje pouze gravitačně, takže se neshlukuje a rozprostírá se kolem galaxií. V kupě galaxií se stovkami, ne-li tisíci galaxií se temná hmota rozprostírá po celé kupě a kolem ní a ICL je způsob, jak ji sledovat.

„JWST nám umožní charakterizovat rozložení temné hmoty v těchto obrovských strukturách s nebývalou přesností a vrhnout světlo na její základní povahu,“ uzavírá Ignacio Trujillo, druhý autor publikace.

Zdroj: miragenews.com, iac.es, redakce