Vědci jsou zmateni záhadným bleskem, který vystoupal 80 kilometrů do vesmíru

Vědci odhalili podrobnou 3D studii záhadného blesku, který se vznesl 80 kilometrů do vesmíru nad bouřkou v Oklahomě.

Jedná se o atmosférický jev zvaný „gigantické proudy“, ale výboj v Oklahomě byl dosud nejsilnějším pozorovaným gigantickým proudem, který nesl 100krát více elektrického náboje než typický blesk při bouřce.

Z bouřky se do ionosféry, tedy spodní hranice vesmíru, dostalo přibližně 300 coulombů elektrického náboje. Normální blesky přenášejí mezi mrakem a zemí nebo uvnitř mraků méně než 5 coulombů. Tento výboj směrem vzhůru zahrnoval jak relativně chladné (kolem 200 °C) proudy plazmatu, tak i struktury zvané lídry, které jsou velmi horké – více než 4 000 °C.

„VKV a optické signály definitivně potvrdily to, co vědci tušili, ale dosud neprokázali – že VKV signál z blesku je vysílán malými strukturami zvanými streamery, které jsou na samé špičce vyvíjejícího se blesku, zatímco nejsilnější elektrický proud teče výrazně za touto špičkou v elektricky vodivém kanálu zvaném leader,“ řekl Steve Cummer, profesor elektrického a počítačového inženýrství na Duke.

Zdroj: express.co.uk