Vědci poprvé detekovali „tóny“ při „zvonění“ nově vzniklé černé díry

Pokud platí obecná teorie relativity Alberta Einsteina, pak by černá díra, která se zrodí z vesmírem otřásající srážky dvou masivních černých děr, měla sama „zvonit“ a vytvářet gravitační vlny podobně, jako se ozývají zvukové vlny z úderu zvonu.

Einstein předpověděl, že zvláštní charakter a rozpad těchto gravitačních vln by měl být přímým znakem hmotnosti a rotace nově vzniklé černé díry.

Fyzikové z MIT a dalších institucí nyní poprvé „slyšeli“ zvonění vznikající černé díry a zjistili, že vzor tohoto zvonění předpovídá hmotnost a spin černé díry – další důkaz, že Einstein měl celou dobu pravdu.

Tato zjištění také podporují myšlenku, že černé díry postrádají jakýkoli „vlas“ – což je metafora odkazující na představu, že černé díry by podle Einsteinovy teorie měly vykazovat pouze tři pozorovatelné vlastnosti: hmotnost, spin a elektrický náboj. Všechny ostatní vlastnosti, které fyzik John Wheeler nazval „vlasy“, by měly být pohlceny samotnou černou dírou, a proto by byly nepozorovatelné.

Zjištění týmu podporují myšlenku, že černé díry jsou ve skutečnosti „bezvlasé“. Vědci byli schopni určit vzor prstenců černé díry a pomocí Einsteinových rovnic vypočítali hmotnost a spin, které by černá díra měla mít vzhledem ke svému prstencovému vzoru. Tyto výpočty se shodovaly s měřeními hmotnosti a spinu černé díry, která již dříve provedli jiní odborníci.

Pokud by se výpočty týmu výrazně lišily od měření, naznačovalo by to, že zvonění černé díry kóduje i jiné vlastnosti než hmotnost, spin a elektrický náboj – což je lákavý fyzikální poznatek, který Einsteinova teorie nedokáže vysvětlit. Jak se však ukázalo, zvonění černé díry je přímým podpisem její hmotnosti a spinu, což podporuje názor, že černé díry jsou „lysí obři“, kteří postrádají jakékoliv cizí, „vlasové vlastnosti“.

„Všichni očekáváme, že obecná teorie relativity je správná, ale toto je poprvé, kdy jsme ji tímto způsobem potvrdili,“ říká Maximiliano Isi, vědecký pracovník NASA v Kavliho institutu pro astrofyziku a kosmický výzkum na MIT. „Jedná se o první experimentální měření, kterému se podařilo přímo ověřit teorém bez vlasů. Neznamená to, že by černé díry nemohly mít vlasy. Znamená to, že představa černých děr bez vlasů žije o jeden den déle.“

Zdroj: news.mit.edu