Zemi dochází sladká voda: Nová technologie by mohla využít prakticky neomezené zásoby

Na planetě Zemi není dostatek sladké vody a očekává se, že tento problém se bude v příštích letech jen zhoršovat, uvádí server Ustainability Times.

Abychom uspokojili rostoucí poptávku, můžeme vodu recyklovat a omezovat jen do určité míry. Vědci budou muset najít nové zdroje této životodárné tekutiny, aby uspokojili naše potřeby. Jedním z dosud nevyužitých zdrojů je vodní pára nad oceány, jejíž zásoby jsou téměř neomezené. Nová studie popisuje, jak by bylo možné využít sběrné systémy k přeměně této vodní páry na pitnou vodu.

„Nakonec budeme muset najít způsob, jak zvýšit zásoby sladké vody, protože ochrana a recyklace vody ze stávajících zdrojů, i když jsou nezbytné, nebudou k uspokojení lidských potřeb stačit,“ říká stavební a environmentální inženýr Praveen Kumar z Illinoiské univerzity Urbana-Champaign. „Myslíme si, že naše nově navržená metoda to dokáže ve velkém měřítku.“

Navrhovaná konstrukce o rozměrech přibližně 210 metrů na šířku a 100 metrů na výšku, což je zhruba výška velké výletní lodi, napodobuje přirozený koloběh vody způsobem, jakým ji dopravuje, kondenzuje a shromažďuje. Vlhký vzduch by byl dopravován z místa těsně nad hladinou oceánu na blízký břeh, kde by chladicí systémy mohly kondenzovat vodní páru na kapalinu. To vše by podle týmu fungovalo na obnovitelnou větrnou nebo solární energii.

Výzkumníci sice neposkytli konkrétní údaje o svém návrhu, ale spočítali množství extrahovatelné vlhkosti na 14 studijních místech po celém světě. Pouze jedno z těchto zařízení by potenciálně mohlo pokrýt průměrnou denní potřebu pitné vody pro přibližně 500 000 lidí. To by mohl být obrovský přírůstek k odsolovacím zařízením, která již fungují na mnoha místech světa a odstraňují rozpuštěné soli z mořské vody.

„Dosud to nikdo neudělal a myslím, že je to proto, že se vědci tolik soustředí na řešení na pevnině – ale naše studie ukazuje, že ve skutečnosti existují i jiné možnosti,“ říká atmosférická vědkyně Francina Dominguezová z Illinoiské univerzity Urbana-Champaign.

Sladká voda, která je potřebná k pití, koupání a zavlažování, tvoří pouhá 3 % světových zásob vody a většina z nich je příliš znečištěná nebo nedostupná pro pohodlné použití. Ačkoli jsme se setkali s několika slibnými projekty, které mohou zvýšit náš přístup ke zdrojům sladké vody, stále čekáme na technologie, které mohou skutečně změnit situaci ve velkém měřítku.

Nedostatek nezávadné pitné vody často nejvíce postihuje nejchudší lidi na světě, což se projevuje na zdraví, bezpečnosti a příjmech. Něco podobného, jako je zde navrhovaný systém, má potenciál přinést obrovské změny, aniž by došlo k poškození ekosystémů nebo okolního prostředí. V rámci své studie vědci zvažovali také možné důsledky změny klimatu a vysušování suchých oblastí – dospěli však k závěru, že jejich systém by byl udržitelný i při oteplování světa.

„Z klimatických prognóz vyplývá, že tok oceánské páry se bude časem jen zvyšovat, což zajistí ještě větší přísun sladké vody,“ říká Rahman. „Takže námi navrhovaný nápad bude proveditelný i při změně klimatu. Poskytuje to velmi potřebný a účinný přístup k adaptaci na změnu klimatu, zejména pro zranitelné skupiny obyvatel žijící v suchých a polosuchých oblastech světa.“

Zdroj: sustainability-times.com, redakce