Byly nalezeny zkamenělé pozůstatky největšího tučňáka v historii

Před miliony let byli ptáci žijící na Zemi mnohem větší než ti dnešní. Nedávno byly nalezeny rekordně velké pozůstatky dvou dávných druhů tučňáků, jak uvádí server Phys.

Vědci na Novém Zélandu objevili fosilie dvou dosud neznámých dávných druhů tučňáků. U jednoho z nich vědci zjistili, že dosahoval hmotnosti více než 150 kilogramů, což je více než trojnásobek hmotnosti největších dnes žijících tučňáků. Zkamenělé pozůstatky patřily dvěma různým druhům, stáří těchto ptáků bylo odhadnuto na 59,5 až 55,5 milionu let. To znamená, že žili zhruba pět až deset milionů let poté, co na konci křídy vyhynuli nelétající dinosauři.

Větší z objevených druhů tučňáků byl pojmenován Kumimanu fordycei – na počest významného badatele, emeritního profesora Otagské univerzity Ewana Fordyce. Také menší z tučňáků byl pojmenován na počest významného vědce – Petradyptes stonehousei. První část jména, kterou dostal, pochází z řeckých slov: „petra“. – skála a „dyptes“ – potápěč. Druhá část je poctou doktoru Bernardu Stonehouseovi, který se zapsal do historie tím, že jako první pozoroval celý reprodukční cyklus tučňáků císařských. Druhý z nově objevených tučňáků byl ve fosilním záznamu hojnější, což umožnilo podrobně prozkoumat jeho kostru.

Tučňáci obrovští

Zajímavé byly zejména fosilie tučňáka Kumimanu fordycei, a to díky své velikosti. Pomocí laserů byly nalezené pozůstatky naskenovány, což umožnilo vytvořit jejich digitální modely. Zvláštní pozornost byla při tomto procesu věnována ploutevním kostem. Jejich velikost byla analyzována v případě dalších nalezených fosilií a porovnávána s velikostí jejich protějšků u v současnosti žijících ptáků. Tím se vypočítala míra jejich zmenšení, což následně umožnilo odhadnout velikost nově objevených druhů tučňáků. Bylo tedy zjištěno, že tito tučňáci museli vážit přibližně 154 kilogramů, což je více než trojnásobek velikosti všech dnes žijících tučňáků. Největší dnes žijící tučňáci obvykle váží mezi 22 a 45 kilogramy.

Z toho vyplývá, že i relativně malí tučňáci z doby před téměř 60 miliony let byli stále větší než největší dnes žijící tučňáci císařští. Zajímavé je, že tyto dávné druhy tučňáků měly ve své anatomii mnoho prvků, které byly z pohledu jejich dnešních bratrů primitivní. Patřily k nim tenčí kosti ploutví a místa úponu svalů, která se více podobala těm, jež známe u létajících ptáků. K čemu však „sloužily“ při velikosti, které dosahoval Kumimanu fordycei? Větší tučňáci prostě snáze přežívali. Nejenže mohli lovit větší kořist, ale bylo pro ně také snazší udržet si tělesnou teplotu ve studených vodách.

Zdroj: phys.org, redakce