Vesmírná truhla pokladů! Hubbleův vesmírný dalekohled zachytil kulovou hvězdokupu Terzan 9

Hubbleův vesmírný teleskop NASA/ESA pořídil úžasný snímek kulové hvězdokupy Terzan 9 v souhvězdí Střelce, která se nachází ve středu Mléčné dráhy.

K zobrazení této kulové hvězdokupy, jakou jste ještě neviděli, použil kameru Wide Field Camera 3 a pokročilou kameru Advanced Camera for Surveys.

„Citlivost Hubblova dalekohledu na viditelných i infračervených vlnových délkách umožnila astronomům změřit, jak se barva těchto kulových hvězdokup změnila vlivem mezihvězdného prachu, a určit tak jejich stáří,“ uvedla ESA.

Co jsou kulové hvězdokupy? Jsou to v podstatě stabilní, pevně vázaná seskupení desítek tisíc až milionů hvězd, jak je vidět na obrázku. Na snímku je tolik hvězd, že trochu připomíná obrovskou vesmírnou truhlu plnou zlata.

Zdroj: universemagazine.com