Sonda NASA Juno pořídila fotografie Jupiteru, které vypadají jako umělecké dílo

Sonda NASA Juno pořídila 10. dubna 2020 tyto neuvěřitelné nové snímky Jupiteru, které zpracoval Kevin M. Gill.

Jednoduše řečeno, vypadají jako obrazy, a to díky palubní zobrazovací technice sondy Juno, která zaznamenala data při své cestě ve výšce 8 650 kilometrů nad mraky na 50° severní šířky rychlostí 200 000 km/h.

Intenzivní bouře, které vidíte na obrázku, se nacházejí jak na severu, tak na jihu, přičemž cyklóny jsou na obou pólech. Jedná se o mírně řečeno chaotické oblasti, kde se rotace, typická pro cyklony, objevuje jen sporadicky v některých dílčích strukturách. Jinými slovy, bouře jsou jen částečně uzavřené, a tak vhánějí turbulentní proudnice do svých přilehlých tryskových proudů.

Zdroj: inverse.com